Anksiyete (Kaygı Bozukluğu) Testi

Anksiyete testi 7 sorudan oluşmaktadır. Genel kaygı bozukluğu düzeyinizi yalın biçimde ölçmeye dönük sorular sorulmaktadır.

Soru: Kendinizi çok endişeli veya birçok şey için endişelenmiş olarak görüyor musunuz?

Soru: Endişelerinizin fazla olduğunu düşünüyor musunuz?

Soru: Bir hafta boyunca birşeylerden kaygı duyduğunuz gün sayısı normal günlerden fazla mı?

Soru: Son 6 aydır kendinizi sık sık endişeli hisseder misiniz?

Soru: Kaygılarınızı kontrol etmekte zorlanıyor musunuz?

Soru: Çabuk yorulma, huzursuzluk, sinirlilik, kas gerginliği, odaklanma sorunu, uyku bozuklukları gibi şikayetleriniz var mı?

Soru: Endişeleriniz, okulda, aile - arkadaş ortamında, işte sizi olumsuz olarak etkiliyor mu?

Anksiyete Testi
Kaygı Bozukluğunuz Var

kaygı bozukluğu

Lütfen en kısa zamanda psikiyatri servisinden randevu alarak şikayetlerinizi belirtiniz.
Kaygı Bozukluğunuz Yok.

Neşeli ve özgüvenli günler dileriz.

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Anksiyete Nedir, Ne Değildir?

Anksiyete fiziksel sonuçlar doğuran, fiziksel sonuçların eşlik ettiği bir kaygı-endişe bozukluğudur.

Endişe – kaygı, tehdit algısıyla ilişkili bir savunma mekanizmasıdır. Her insan mevcut veya potansiyel tehlikeler karşısında kaygılanır. Bu kaygı, tehlikelerden kaçınmamızı sağlarken bazı fiziksel sonuçlar doğurur. Kalp atışı hızlanır, terleme ve çevreye karşı daha dikkatli bir tavra ve adrenalin salgılanmasına neden olur. Tüm bu durumların sonucunda insan savaşmaya veya kaçmaya hazır hale gelir. Tüm bu süreç içgüdüsel ve doğaldır.

Anksiyetede ise bahsedilen duygular, tepkiler daha uzun süreli ve ölçüsüzdür. Ortada somut bir tehdit yokken, potansiyel -kurgulanan- tehditler sonucunda içgüdüsel savunma mekanizmamız devreye girer. Anksiyete bozukluğu, müdahaleci, tekrar eden düşünce ve endişelerin, yaşama güçlü biçimde yansımasıdır.

Kim bilir belki de çok evhamlı annelerimiz, o zamanlar pek bilinmeyen bu kaygı bozukluğundan müzdariptiler.

Araştırmalar göstermiştir ki Türkiye’de nüfusun %5-6’sı anksiyete bozukluğuna sahiptir. Başka bir deyişle Türkiye’de her an panik atak geçirmeye müsait 5-6 milyon insan var.

Anksiyete tedavi edilmezse yaşamınızı ele geçirmeye başlayabilir. Endişeleriniz sizi rahatsız ediyorsa mutlaka bir uzmanla görüşmelisiniz.

Anksiyete Belirtileri

Kaygı bozukluğu sonucunda ortaya çıkan belirtiler kişiden kişiye değişir. Ancak yukarıda açıkladığımız şekilde içgüdüsel ve fizyolojik belirtilerde bir ortaklaşma söz konusudur.

Anksiyete krizinde, atağında, hastalar şu durumları hisseder:

 • Gerginlik, huzursuzluk
 • Tehdit algısının yükselmesi, panik ve dehşete kapılma
 • Kalp atışının hızlanması
 • Hızlı soluk alıp verme, kan basıncının yükselmesi
 • Artan, ağır terleme
 • Titreme, kaslarda seğirme
 • Sık idrara çıkma veya kabızlık, gaz gibi sindirim, boşaltım sistemi problemleri
 • Uykusuzluk, tetikte olma hali
 • Zayıflık, uyuşukluk, karıncalanma hissi
 • Aynı davranışları tekrar etme
 • Tehdit sayılandan şiddetli kaçma arzusu
 • Belirli düşüncelere saplanma (Bu aynı zamanda obsesif kompulsif bozukluğun bir işaretidir.)
 • Geçmişteki sıkıntı verici olayları sürekli düşünme (Bu aynı zamanda travma sonrası stres bozukluğunun bir belirtisidir.)

Anksiyete Sık İdrara Çıkma

Bu belirti nadiren, aralıklı veya kalıcı olarak görülebilir. Saatte iki defa veya daha fazla tuvalete gitme ihtiyacı duymanıza neden olur. İdrara çıktığınızda birkaç damla çiş eder; veya çişinizi yapamazsınız. Gün içinde birçok kez tuvaleti ziyaret etmeniz gerekir.

Anksiyete, Kaygı Bozukluğu Türleri

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Temel endişe probleminin rutin, basit yaşantılarda dahi ortaya çıktığı kaygı bozukluğu türüdür. Kaygı, mide ve uyku sorunları, baş ağrısı gibi belirtilere neden olur.

Agorafobi

Açık alanlardan, sosyal ortamlardan, kalabalık yerlerden çekinme; evden uzaklaşma korkusu, toplu taşıma araçlarından kaçınma olarak ortaya çıkar. Bu durumlarla karşılaşan kişi korku ve gerilim içinde kalır. Panik atak ve agorafobi genellikle aynı anda görülür. Kişiler, bu tür ortamlarda kendilerini kapana kısılmış, utanmış veya güçsüz hissedebilirler.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Bu tür kaygı bozukluğunda kişiler, kaygıya neden olan düşünce ve duyguları sürekli olarak yaşar. Durumun farkında olan kişi, bu kaygıları gidermek için belirli davranışlarda bulunur. Sürekli el yıkama, ütünün fişini/kapı kilitlerini sürekli kontrol etme bunlara örnek oluşturur.

Panik Atak

Kısa sürede doruğa çıkan, ani, tekrarlanan şiddetli endişe, korku krizlerine neden olan bir durumdur. Çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtilere neden olur. Bu panik durumundan kaçınma çabası da ataklara neden olabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Savaş, doğal afet, kaza gibi olaylar sonucu gelişen kaygı bozukluklarıdır. Kabuslar, travmatik olayın tekrar ve yoğun biçimde düşünülmesi gibi stres yaratan geri dönüşler içerir.

Seçici Susuş

Bu, genelde çocuklarda görülen, belirli bir ortamda konuşma reddini ifade eder. Temelde, kaygı duyulan bir durum karşısında ortaya konulmuş, sosyal yaşamı etkileyen bir durumdur. Örneğin çocuk okulda hiç konuşmuyorken, evde konuşabilir.

Kaygı Bozukluğu Ne Zaman Tehlikelidir?

Aşağıdaki durumları yaşıyorsanız mutlaka psikiyatristinizle görüşmelisiniz.

 • Günlük yaşamınıza engel olacak kaygılarınız varsa
 • Kaygılarınız sizi üzüyor ve bu durumu kontrol edemiyorsanız
 • Endişeleriniz sizi alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklara yöneltiyorsa
 • Kaygılarınızın altında zihinsel bir sağlık sorunu olduğunu düşünüyorsanız
 • İntiharı düşünüyorsanız

Anksiyete Tedavisi

Bilişsel davranışçı terapi, anksiyete (kaygı bozukluğu) tedavisinden en sık başvurulan yöntemdir. Bu yöntemde, kendimize bakış açımızdaki (içgörü) olumsuzluklar ve çarpıklıklar ele alınmaktadır.

Bilişsel terapi olumsuz bakış açısını, düşünceleri incelemekte ve çözümler üretmektedir.

Davranışçı terapi, kaygı durumlarında nasıl davrandığınızı ve bu davranışların şiddetini inceler.

Bu terapi türünde, dış dünya girdilerinin değil düşüncelerimizin hissetme biçimimizi etkilemesi, olumsuz algı ve düşünceler üzerinden analizler yapılır, kaygıya çözümler aranır.

Tedavi 8-12 aylık süreçlerde tamamlanır. Tedavi olunmaması durumunda kaygı bozukluğuna eşlik eden rahatsızlıklar da gelişebilmektedir.

Anksiyete İlaçları

Anksiyete, kaygı bozukluğu tedavisinde sıkça kullanılan ilaçlar şöyledir:

 • Alprazolam (Xanax): Panik atak, yaygın kaygı, fobiler, sosyal kaygı.
 • Klonazepam (Klonopin): Panik atak, yaygın kaygı, fobiler, sosyal kaygı.
 • Diazepam (Valium): Genelleştirilmiş kaygı, panik, fobiler.
 • Lorazepam (Ativan): Genelleştirilmiş kaygı, panik, fobiler.
 • Oxazepam (Serax): Genelleştirilmiş kaygı, fobiler.
 • Klordiazepoksit (Librium): Genelleştirilmiş kaygı, fobiler.
 • Propranolol (Inderal): Sosyal fobi.
 • Atenolol (Tenormin): Sosyal fobi.
 • Imipramin (Tofranil): Panik, depresyon, yaygın kaygı, TSSB
 • Desipramin (Norpramin, Pertofrane ve diğerleri): Panik, yaygın kaygı, depresyon.
 • Nortriptyline (Aventyl or Pamelor): Panik, yaygın kaygı, depresyon.
 • Amitriptilin (Elavil): Panik atak, yaygın kaygı, depresyon.
 • Doksepin (Sinequan veya Adapin): Panik, depresyon.
 • Klomipramin (Anafranil): Panik, OKB, depresyon.
 • Trazodon (Desyrel): Depresyon, yaygın kaygı.
 • Fenelzin (Nardil): Panik, OKB, sosyal anksiyete, depresyon, genel anksiyete.
 • Tranylcypromine (Parnate): Panik, OKB, Depresyon, Yaygın Anksiyete.
 • Fluoksetin (Prozac): OKB, depresyon, panik, sosyal anksiyete, yaygın anksiyete
 • Fluvoksamin (Luvox): OKB, depresyon, panik, sosyal anksiyete, yaygın anksiyete
 • Sertralin (Zoloft): OKB, depresyon, panik, sosyal anksiyete, yaygın kaygı
 • Paroksetin (Paxil): OKB, depresyon, panik, sosyal anksiyete, yaygın anksiyete
 • Essitalopram oksalat (Lexapro): OKB, panik, depresyon, genel anksiyete, sosyal anksiyete, genel anksiyete
 • Venlafaksin (Effexor): panik, OKB, depresyon, sosyal anksiyete, yaygın anksiyete
 • Venlafaksin XR (Effexor XR): panik, OKB, depresyon, sosyal anksiyete, genel anksiyete
 • Duloxetin (Cymbalta): Genel kaygı, sosyal kaygı, panik, OKB
 • Buspirone (BuSpar): Genel kaygı, OKB, panik
 • Valproate (Depakote): Panik
 • Pregabalin (Lyrica): Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Gabapentin (Neurontin): Genel kaygı, sosyal kaygı

Yorum/soru ekleyin

Scroll Up