Anlatım Biçimleri Testi

Anlatım biçimleri testi 16 sorudan oluşmaktadır. Yazılı ve sözlü anlatım biçimleri; örnekleme, tartışma, karşılaştırma, tanımlama, benzetme, tanık gösterme gibi alt başlıkları kapsayan sorular bulunur.

En cahil bir insanın çenesine bir yumruk atın ve onu yere yıkın hemen ayağa kalkacak ve derdini en güzel biçimde anlatacaktır. Çünkü o anda kendine güvenmektedir. Kendine güvenen kimse daima iyi konuşur. Camegie, bunu belirtmek için olsa gerek: "Öfkeden deliye dönen her insan serbest konuşabilir." der.

Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır?

Doğru Yanlış

Benim sanatımın başlı başına bir gayesi yok gibi. Bence yazmak yaşamakla bir. Tıpkı baharda yapraklanan ağaçlar, tomurcuklanan çiçekler gibi. Tabiat, kış günleri için hayat toplayarak onu baharda etrafına saçıyor. Yazar da öyle. İçinde biriken hayat, bazen taşacak kadar çok oluyor, onları şekil verip içinden çıkarmazsa boğuluyor. Herhalde ben yazı odamın kapısını kapayıp konumla baş başa kalınca yükünü atacak yer bulan bir hamal gibi seviniyor, rahatlıyorum.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?

Doğru Yanlış

Leylek, yaz mevsiminin kuşu değil, bizzat yazdır, Kırmızı gagasının takırtısı, sese dönüşmüş bir sıcak temmuzdur. Bir baca üstünden ufka iz düşümlü bir leylek şekli, hayal gücümüze neler katmaz: Maviliği içi bayıltan, sonsuz, derin bir gökyüzü... Yeşil bir vadide gizlenmiş, minareli, küçük, beyaz bir şehir... Yarasaların uçuştuğu, kavak ağaçlarının hafif hafif sallandığı yeşil bir akşam... Sıcak bir Asya gecesi...

Bu betimlemede (tasvirde) bulunmayan özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış

Anılar, kişisel yaşantının bütünü ya da belli bölümlerini, gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış yazılardır. Otobiyografi ile karıştırılabilen anı, ondan dışsal olaylara verdiği ön'em nedeniyle ayrılır. Anıda kişisel yaşam izlenimlerinin yanı sıra bu izlenimlerin dış boyutları da geniş olarak yer alır. Otobiyografide yazar öncelikle kendini konu edinirken anı yazarları çoğunlukla çeşitli tarihsel olaylarda rol oynamış ya da bu olayların yakın gözlemcisi olmuş kişilerdir.

Bu parçada başvurulan anlatım yöntemleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Yanlış

Bir sanatçıyı olduğuyla, yaprnacığa kaçmamış haliyle yakalamak için onun eserlerine değil de mektuplarına bakmak gerekir. Mektuplar, hiçbir kaygı ve etki altında kalmadan, tam bir özgürlük havasıyla yazılmış olmakla sanatçının duyduklarını en gerçek şekilde gün ışığına çıkaran bir yazı çeşididir. Voltaire, Diderot, Gide ve Francis James'in en canlı düşüncelerini, en canlı izlenimlerini mektuplarında bulabilirsiniz.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Yanlış

Mehmet Akif'in ve Yahya Kemal'in geçmişe bağlanışı, çağdaş düşünce ortamında gelişen yaratıcı atılımları görecek güçte ve yetide olmayışlarından ileri geliyor. Tevfik Fikret'in şiirlerini yabancı bir dile çevirin, düşünce yönünden özünde bir eksilme göremezsiniz. Oysa Yahya Kemal'in ve Mehmet Akif'in pek çok şiirleri bu nitelikte değildir. Tevfik Fikret, bu bakımdan adı gecen şairlerin hepsinden ilerdedir.

Bu parçada düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerin hangisine başvurulmuştur?

Doğru Yanlış

Kitap, insanın yarattığı bir doğadır. Doğada Tanrı arandığı gibi, kitapta en az bir insan aranır ve bulunur. Bir yazar, her kitapta en az bir insan bulunduğunu söylemişti. Kitapların yarattığı insanlar vardır, yazarlardır bunlar. Kimi bunu açığa vurur, açığa vurmaktan hoşlanır; kimi ise saklar, belki de korkar bunu açıklamaktan. Çoğunluk ikinci kümededir; birinci kümedekilere Sartre, Borges adlarını verebilirim.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden han-gisi söylenemez?

Doğru Yanlış

Bir kez daha yoldayız işte... Ve bu bölgede gülüm-seyen yollar hep aynı... Karla kaplı beyaza boyanmış topraklar, yine bembeyaz bir örtüye sarınmış dağlar ve bu dağların ortasında göz alabildiğine uzayıp giden ovalar...

Bu betimlemede aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

Doğru Yanlış

Aşağıdaki tanımlardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

Doğru Yanlış

İnsanın, öteki canlılardan bambaşka bir yaratık olduğunu ve dilin, insanın ayrıcalığını oluşturduğu gerçeğini unutmayalım. Gerçekten dil, insanı öteki yaratıklardan ayıran konuşma yeteneğinin, düşünüleni, duyuları ayrıntılı bir biçimde açığa vurabilme gücünün adıdır. Biz bunun için konuşmayan kimselere "dilsiz" diyor, herhangi bir nedenle söz söylemeyecek duruma gelmeyi de "dili tutulmak" deyimiyle açıklıyoruz.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarının hangilerinden yararlanılmıştır?

Doğru Yanlış

Yaz İstanbul'a Boğaziçi'nden gelir. Hatta eğer bir peri olduğuna inansaydım, kışın burada bir mağaraya saklanıyor, derdim. Ocakta bile iki gün üst üste güneş oldu mu, onu çamların altında, yahut kumsalda nemden kuruyor sanırsınız, İstanbullular: "İstanbul'da yaz, kış yok; lodos, poyraz vardır," derler. Aralık, ocak lodoslarında yaz perisinin Boğaziçi'ne doğru seyir seyrana çıktığı bile olur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

Doğru Yanlış

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Ahmet Mithat Efendi'den ayrıldığı tek nokta, öğretmek istediği şeyleri kendi ağzından değil de, kahramanlarının ağzından vermesidir. Cümleleri kuruluş bakımından kusursuz olmakla birlikte üslubu özenli değildir. Üsluptan önce düşünceye önem vermiş, sağlamlığı süse tercih etmiş, bütün eserlerini süssüz ve doğal bir anlatımla yazmıştır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

Doğru Yanlış

Ünlü sanatkâr Leonarda da Vinci, insanın ruh ve be-den birlikteliğinin uyumu sonucunda mucizelerin başarılabileceğine, şaheserlerin yaratılabileceğine inanıyor. "Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz." diyen büyük deha, bir eserin ortaya çıkmasında akıl ve gönül uyumunun vazgeçilmezliğine işaret ediyor.

Bu parçada düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

Doğru Yanlış

Okumak gibi soylu hareketler, kitap gibi iyi bir arkadaştan kim vardır ki kendini uzak tutsun, yararını ve gerekliliğini inkar etsin. Kesinlikle iyi memur, iyi izci, iyi esnaf, iyi öğretmen, iyi doktor, kısacası iyi vatandaş okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkacaktır. Balzac, okumanın gücünü şöyle anlatır: "Bir kitabı okumak, bir ikincisini yaratmaktır." Horace Mann da der ki: "Eğer mümkün olsaydı, her karış toprağa, buğday eker gibi kitap ekerdim."

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

Doğru Yanlış

Divan şiiri milli değilmiş de halk şiiri, saz şairlerimizin koşmaları milliymiş. Onun için divanları kapatıp yalnız cönkler okumalı, ağızlarda dolaşan türküleri toplayıp öğrenmeliymişiz. Bu tatsız şaka biraz uzun sürdü. Halk şiirimizin güzelliklerini bilmez, anlamaz değilim. Köroğlu'nun, Karacoğlan'ın diye anılan birkaç koşma, semai vardır ki bunlar en güzel gazelle-rimizin yanına konabilir. Divan şairlerimizin yazdıkları da bizim için baba mirasıdır, onları hor görmeye de yabancı saymaya da hakkımız yoktur.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur?

Doğru Yanlış

Rüzgar ara sıra hafif bir uğultu çıkararak esiyordu, hafifçe de yüzümü okşuyordu. Her şey çok farklı görünüyordu. Her şey çok değişmişti. Hava gittikçe kararıyordu. Gözümün önündeki nesneyi bile göremiyordum. Havada yağmur kokusu yalnızlık kokusu ve buram buram da senin kokun vardı. Rüzgar da hızını artırmıştı. Ağaçların dalları birbirine çarpıp yağmuru birbirine müjdeliyordu.

Bu parçadaki ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

Doğru Yanlış

Anlatım Biçimleri Testi 1
Anlatım Biçimlerine Tekrar Çalışmalısınız

Kötü Sonuç, Ağlamak

Fena Değil. Eksiklerinizi Gözden Geçiriniz.

Fena değil

Tebrikler! Anlatım Biçimleri Konusunu Kavramışsınız.

tebrikler

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Yorum/soru ekleyin

Scroll Up