Çocuk Edebiyatı Testi

Çocuk edebiyatı testi 20 sorudan oluşmaktadır. Başarılar dileriz.

Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda kaleme alınan çocuk edebiyatı eserlerinden biri değildir?

Doğru Yanlış

Bizde çocuk yayınları gerçek hayat hikâyelerine değil de ---- yönelmiştir. Bu masallar da hayat evresinin renkli ve büyülü ---- yansıtır. Oysa bugünün çocukları daha gerçekçi bir dünya atmosferinde yaşadıklanndan gördükleri ve ---- okudukları arasında paralellik bulunmasını isterler.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda İngiltere'de yazılmış ve günümüzde bile çocuk klasiği sayılan eserlerden biri değildir?

Doğru Yanlış

Çocuk edebiyatı bizde ihmal edilmiş bir türdür. Çocuklar için, özellikle köy çocukları için yazmak gereğini ben çok duyuyorum. Çünkü onlar okuyacak hiçbir şey bulamıyorlar, ilkokuldan sonra da öğrenim yolları kapanıyor. Oysa onlar için bir kitaplık dolusu kitap yazmak, ayaklarına götürmek, "Alın bunları okuyun, bilinçli insanlar olun." demek bizim görevimizdir. O zaman ilkokullar ileriki eğitim kurumlarına öğrenci hazırlayan, gerisine karışmayan okullar olmaktan kurtulur.

Aşağıdakilerden hangisi yazarın bu parçada yakındıklarından biri değildir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Amerika'da yazılan çocuk edebiyatı ürünlerinden bir değildir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Amerika'da yazılan çocuk edebiyatı ürünlerinden bir değildir?

Aşağıdaki çocuk edebiyatıyla ilgili yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlış yapılmıştır?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi halk masallarının bir özelliği değildir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi halk masallarında işlenen temalardan biri değildir?

Doğru Yanlış

Üç bölümden oluşur. Döşeme, gövde, sonuç bölümleri. Döşeme bölümü genelde bir tekerlemeyle başlar. Gövde; olayların, ilişkilerin açıklandığı, konunun derinleştiği temel bölümdür. Bu bölüme genellikle "Bir varmış, bir yokmuş.' söylemiyle başlanır. Sonuç, bitiş bölümüdür. Bu bölüme "üç elma" adı da verilir, Sonuç, bir efsaneyle ya da rnesajla bağlanabilır.

Bu parçada hangi çocuk edebiyatı yazı türünden söz edilmektedir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi, çocuk masallarında aranan nitelikte, arasında yer almaz?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi, masalların çocuğun dil gelişimindeki katkılarından biri değildir?

Doğru Yanlış

I. Giriş: Olay kahramanlarının tanıtımı yapılır, II. Gelişme: Olayların entrikalarla düğümlendiği bölümdür. III Sonuç: Düğümlerin çözüldüğü bölümdür. IV. Ders: Ana fikrin açıklandığı "kıssadan hisse" bölümüdür.

Yukarıda bölümleri verilen, kahramanları hayvanlardan oluşan çocuk edebiyatı yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış

Doğuda ilk fabl örneklerine Hint edebiyatında rastlanmaktadır. Bu türün en eski örneği, M Ö. 200 yılında Keşmir'de derlenen ......'dır. Bu masalların tamamen yetişkinlere hitap ettiğini de söylemek mümkündür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Yanlış

I. Ahmet Mithat-Kıssadan Hisse
II. Şinasi-Eşek ile Tilki
III. Kayserili Rüştü-Nuhbet-ül Eftal
IV. R. Mahmut Ekrem-Ağustos Böceği ile Karınca
V. Şinasi-Kurt ile Kuzu

Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangi iki-sinin içinde hem yaratıcılarının ürünleri hem de çeviri ürünler yer almaktadır?

Doğru Yanlış

Bir köprüden üç kişi geçer
Biri bakar, basar, geçer
Biri bakar, basmaz geçmez
Biri de ne bakar ne de basar geçer.
Cevabı: kucağında çocuk olan hamile kadın

Bu dörtlük, aşağıdaki bilmece türlerinden hangisine örnektir?

Doğru Yanlış

Türklerin zorlu Orta Asya yaşantıları, birçok efsanenin oluşturulmasına öncü olmuştur. Bu efsanelerin birçoğu, sonradan yazar ve şairlerimiz tarafından kaleme alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde Anadolu efsanelerine yer veren yazarlarımızdan değildir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi çocuklara yönelik hikayelerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tanınan belli başlı çizgi roman kahramanlarından biri değildir?

Doğru Yanlış

Türk edebiyatında ilk çocuk dergisi 1869 yılında Sıtkı Efendi tarafından çıkarılmaya başlanan ...... dergisidir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi, eğitim sürecinde çizgi romanlardan yararlanacağımız etkinlik alanlarından biri değildir?

Doğru Yanlış

Çocuk Edebiyatı Testi 1
Çocuk edebiyatına tekrar çalışmalısınız.

Kötü Sonuç, Ağlamak

Fena değil. Bir kez daha çocuk edebiyatını gözden geçirmelisiniz.

Fena değil

Harika! Çocuk edebiyatı konusunda yetkinsiniz.

tebrikler

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Yorum/soru ekleyin

Scroll Up