Hakkında

Test.gen.tr özgün testler ve test konularıyla ilgili bilgi ve makaleler yayınlar. Ana testlerimiz, ölçme ve değerlendirme eğitimi almış, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Yüksek güvenirlik ve geçerliğe sahip test soruları, yalnızca bilginizi değil; tutum, eğilim ve davranışlarınızı da ölçebilir. Bu açıdan, örneğin bir aşk testini sadece bir eğlence aracı olarak görmemelisiniz. Zekice hazırlanmış her soru ve yanıtınız, davranış ve duygularınız hakkında birçok ipucu içerir.

Test Nedir?

Test, kişilerin belli özelliklerini ölçmek amacıyla hazırlanan, teste giren herkes için aynı soru veya işlerden oluşan bir ölçme aracıdır. İçerdiği sorularla bireyin tepki ve cevaplarına göre bir sonuç elde etme amacı güden işlemdir.

Testler genel olarak;

 • Başarı, performans ölçümü,
 • Eksik öğrenmelerin ve ihtiyaçların belirlenmesi,
 • İlgi, yetenek, eğilim tespitini yapma gibi alanlarda kullanılır.

Test.gen.tr, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, yakın-uzak testleriyle tipik davranış ölçümlerini objektif olarak yapmaktadır. Kişilik testleri, ilgi ölçekleri, tutum ölçeklerini kapsayan bu işlevler, tipik davranış testlerini oluşturur. Özellikle psikolojik testler, aşk testleri, zeka testleri bölümlerinde bulunan test soruları duyusal davranışları ölçmeye yöneliktir.

Psikolojik Testler , Aşk Testleri

Psikoloji ve duygu dışavurumlar, testlerle anlamlandırılıp ölçülebilir.
Psikolojik testler , aşk testleri hazırlanırken bilişsel ölçümden çok yararlanamayız. Bireyin öznelliğindeki algı ve davranışlardan objektif sonuçlara varabilmek için, insan davranışlarından çıkarılabilecek şu maddelerin üstünde durmakta ve bunlara yönelik sorular sormaktayız:

 • Tutumlar: Bir kişinin herhangi bir nesne, olay, topluluk, insan, davranış karşısında olumlu veya olumsuz algısı,
 • İlgiler,
 • Güdüler: İnsanı davranışa / eyleme iten etmenler,
 • Kaygılar: Muhtemel bir tehditten çekinme,
 • Benlik Tasarımı: İnsanın kendini nasıl gördüğünü, tanımladığını ifadesi.

Bu beş alana yönelik doğru sorular psikolojik ve sosyal durumunuz hakkında doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlamaktadır.

Zeka (IQ) Testleri , Ders Testleri

Psiko-motor ve bilişsel davranışların ölçülmesine yönelik test soruları, zeka, Iq, ders testlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bilme, bağıntılar kurma, analiz, sentez, hafıza, problem çözme gibi beceriler, zeka ve bilginin ölçülmesi açısından soruya dönüşmektedir.

Test Tekniğinin Avantajları

Test.gen.tr’nin adandığı test tekniği -çoğunlukla çoktan seçmeli- şu avantajlara sahiptir:

 • Yüksek kapsam geçerliliği,
 • Yüksek güvenirlik,
 • Objektif puanlama,
 • Düzeylere uygunluk,
 • İstatistiki değerlendirme yapabilme,
 • Kalabalık gruplara uygulanabilme.

Test.gen.tr’de kullanılan testlerin bir kısmında, özellikle tutum, davranış ölçmeyi hedefleyenlerde, tek doğru yanıt bulunan şıklar yoktur. Bir tutuma, davranışa eğilimin şiddetini ölçen ve buna göre puanlama yapan şıklar vardır. Böylece eğilim şiddeti ölçülmekte, puanlanarak sonuca dönüştürülmektedir.

Test.gen.tr infographic infografik

Sosyal Medya

Sosyal medya hesaplarımızın hazırlığı devam ediyor.

Kadromuz

Editör: Barış YEŞİLÇİMEN

Scroll Up