Psikolojik testler, depresyon testi, şizofreni testi, dikkat eksikliği testi, kaygı bozukluğu-anksiyete testi, bipolar testi, sosyal fobi ve anti sosyal kişilik bozukluğuBeck depresyon testi kapsamında testlerin ve faydalı bilgilerin bulunduğu kategoridir.

Psikolojik testler bölümündeki sorulara verdiğiniz yanıtlar eğilim, duydu-durum, davranış biçimlerinizi değerlendirmeye olanak sağlar. Bu sayede test sonucunda kendinizi daha iyi tanıyacak, sorunlarınızı net biçimde görecek ve çözüme giden yolda bir pencere daha açacaksınız.

Psikolojik test sorularında, öngörülebilir ve öngörülemez yanıtlar bilinçli biçimde dağıtılır. Bu dağılım içeriğinde hem yazılı hem görsel soru ve yanıtlar bulunur. Değerlendirme aşaması sabit istatistiki yüzde hesaplanarak yürütülür. Böylece test güvenirliği ve geçerliği yükseltilir.

Yaşadığınız ruhi sorunları tanımak ve bu sorunlara çözüm bulmak için hiçbir zaman geç değildir. Daima umut ve çözüm vardır. En zorlu süreçler, sabrederek ve sorunlara dair adımlar atarak aşılır.

Mutlaka belirtmeliyiz ki psikolojik testler bölümünde yer alan test sonuçlar her ne kadar güvenilir olsa da kesin sonuçlar vermez. En doğru teşhisi psikolog veya psikiyatristinizin koyacağını unutmayınız.

psikolojik testler

Scroll Up